lördag 17 december 2016

Nu ska vi till Ringe - med elever!

Under det senaste året har kontakten mellan Fäladsgården och Nordagerskolen främst bestått av att lärarna på de olika skolorna har träffats, bland annat på SETT där några av oss föreläste ihop, och på olika sätt har haft kontakt med varandra. Elever från årskurs åtta och nio har också haft digital kontakt med varandra på olika sätt.
I januari, med start på eftermiddagen den andra tisdagen på terminen, tar vi samarbetet till en ny nivå när ni åker dit på en tredagars-resa med 20 elever från årskurs nio och åtta. Tack vara stipendier från Hedda Hylanders fond kan vi nu erbjuda eleverna en utlandsresa som är helt finansierad och alltså gratis för eleverna att delta i.
Från början var främst elever från årskurs nio inbjudna att följa med eftersom det är den årskursen som under sina engelsklektioner har haft kontakt med en skola i Kenya. Samma skola har också ett samarbetsprojekt med Nordagerskolen, och en av tankarna med resan är att anordna ett trepartssamarbete bland annat med hjälp av Skype.
Våra elever i årskurs nio är emellertid upptagna ungdomar, något som har accentuerats av att många av dem också vunnit resor eller pengar till resor och andra aktiviteter i olika typer av tävlingar. Det har gjort att de hugade niorna inte riktigt räckt till för att fylla platserna, och elever från årskurs åtta har alltså också varit välkomna. När de väl blivit så känns det inte alls dumt eftersom det är just den årskursen som sedan tidigare parats ihop med en kontakt i på Nordagerskolen, en kontakt som nu de medföljande eleverna får träffa.
Förutom att resan är gratis finns det andra nya aspekter med resan. Ovanligt många killar från Sverige har anmält sitt intresse och den medföljande gruppen består huvudsakligen av killar. På ett spännande sätt paras detta med att de internationella klasserna i Ringe huvudsakligen består av tjejer, något som vållat en del huvudbry när man ska skapa kontakter där eleverna ska bo hos varandra under några dagar. Pusslet är nu i det närmaste löst, och de flesta eleverna har börjat skriva, snapchatta och instagramma med sina nya kompisar.
En annan ny aspekt som en del av våra resevana elever märker när de tar kontakt med och på olika sätt försöker hitta "sin dansk" är att Ringe och dess omgivning skiljer sig mycket åt från de städer vi i andra elevresor besöker. Ringe är en liten by, tjugo minuter med tåg från Odense, och i upptagningsområdet ingår det många lantbruk. Det är ingen storstadsresa vi beger oss på, utan många av eleverna kommer att tillbringa några dagar på en dansk bondgård.
Vi hoppas på roliga och givande möten under vår resa för både lärare och elever. Under resan kommer vi skriva mycket på den här bloggen; följ oss gärna!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar