torsdag 15 mars 2018

Nystart

Den här veckan, som för undertecknad började i Spanien, avslutas med ett besök från vår danska vänskola i Ringe för att planera hur vi ska använda de pengar vi har fått beviljade från Nordplus för att samarbeta och ha utbyte mellan våra elever. Den danska rektorn Kirsten läraren Katja kom på besök idag. Efter en lunch i matsalen (något som ju inte är självklart för danskar) guidades de runt av några av våra trevliga elever som förra året var med på besök i Ringe. De visade dem skolområdet och Sankt Hansgården, och de väckte avundsjuka med alla de fina salar vi har för våra praktiska ämnen. I Danmark är i stort sätt alla ämnen teoretiska på högstadiet.

Efter rundturen hade vi ett planeringsmöte för att hitta datum för när vi kan resa med våra elever. Mer information kommer om det så småningom, men vi tänker oss att det ska komma en elevgrupp från Ringe till oss ganska tidigt nästa termin och att vi också ska hinna med ett återbesök under höstterminen. Vi hann också diskutera upplägg, studiebesök och litteratur under ett mycket produktivt möte. Kvällen har ägnats åt mer allmänna pedagogiska diskussioner. Det är alltid lika spännande och lite förunderligt hur stora skillnader vi hela tiden hittar mellan länderna. Det är inte alls säkert att det är just mellan Sverige och Danmark som vi kan hitta flest likheter. Väldigt glädjande är det emellertid att tänka på den geografiska närheten, eftersom just det kommer göra att vi fler år framöver kommer kunna erbjuda våra elever gratis utbytesresor. Morgondagen ska ägnas åt lektionsbesök och samarbetsplanering med några av de olika ämnena vi har på skolan. Vi ser framemot fortsättningen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar