torsdag 19 september 2019

Hvis det var krig i Norden

Under vårt andra pass för dagen kombinerade vi det migrationstema som vi sökt bidrag för att genomföra och språkundervisning. Vi läste den danska bok som är skriven av Janne Teller och som heter "Hvis der var krig i Norden", Den handlar om ett scenario där det inte är människor från andra länder som söker skydd i Sverige. Istället har de nordiska länderna hamnat i krig med varandra vilket får till följd att det istället är vi som emigrerar och säker skydd. Boken finns också i en svensk version som heter "Om det var krig i Norden".

För att eleverna skulle få koll på historien läste först vi svenska lärare boken på svenska för våra elever. Samtidigt läste de danska lärarna boken på danska för sina danska elever. Därefter bytte vi lärare plats och läste några sidor ur boken för att de danska eleverna skulle få höra den svenska versionen och de svenska eleverna den danska. De satt med ett utdrag framför sig och skrev ner ord som var nya och svåra att förstå. Vi har läst den här boken med många elever förut och det är spännande att se att bokens upplägg griper eleverna. Boken är skriven i du-form, något som gör att det känns ännu mer relevant. När vi hade diskuterat de språkliga skillnaderna hade vi gruppdiskussioner om olika aspekter av boken. Vi pratade bland annat vad som utgör de viktigaste elementen i ens hemland, vad man hade tagit med sig om man själv var på flykt och vart man hade begivit sig.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar